Bettina jul

Om foreningen

SøndagsKaffe Viborg startede som et pilotprojekt i 2012, men da projektet stoppede efter to år, var de frivillige i Viborg ikke klar til at give slip på de gode oplevelser og stiftede derfor Foreningen SøndagsKaffe Viborg.

Den 26. januar 2015 blev foreningen SøndagsKaffe Viborg stiftet og foreningens vedtægter oprettet.
 
Foreningens succes hviler på en dygtig og empatisk koordinator, som alene står for al kontakt til og med de ældre – det skaber tryghed.

Det er derfor af stor betydning, at foreningen kan skaffe driftsmidler til dækning af løn til koordinator, som er helt nødvendig for at sikre god kontakt til de ældre og til de mange frivillige, som sørger for transport og kaffebord.

Koordinationen af kaffeaftalerne varetages på allerbedste vis af Bettina Christensen, som kender hver enkelt ældre ganske godt. Hver måned taler Bettina med alle de ældre og Bettina er på fornavn med alle deltagerne i SøndagsKaffe Viborg.

Bettina er rigtig god til at holde kontakten, huske lidt om hver især og på den måde skabes stærke bånd.
 
I dag tegnes bestyrelsen af:
Poul Nielsen, Morten Frandsen, Kai O. Andersen, Søren Krog Mønsted,
Ann Nørgaard Jakobsen, Mads Hertz og Hanne Simony.
Bettina med kurv