Kontakt

Projektkoordinator:
Bettina Nielsen
 
Telefontid:
Tirsdag og Torsdag kl. 09:00-13:00

Mobil: 61 31 53 46
E mail: bctidn@hotmail.com

Postadresse:
Søndagskaffe Viborg
c/o Hanne Simony
Rosenstien 23
8800 Viborg
 
CVR: 36291893
 
Netbank Nordea
Reg: 9255 Konto nr: 0719516025